Patrí sem bezkovová keramika. Z tohto materiálu sa dajú vyhotoviť vysokoestetické náhrady. Pre ľudí alergických na kovy je ideálnym riešením. Ďalšou možnosťou je kovokeramika, kde nosnú časť tvorí kov na ktorý sa nanášajú keramické hmoty. Tento variant je najrozšírenejší, pretože esteticky je porovnateľný s bezkovovou keramikou, ale kovová konštrukcia umožňuje nahradiť viacero vedľa seba chýbajúcich zubov. Ďalšou alternatívou je kovovú konštrukciu fazetovať živicou. Z estetického hľadiska je nevýhodou viditeľný kov v ústach.