Základom je kombinácia fixných a snímateľných náhrad. Uchytenie snímateľnej časti môže byť klasickým sponovým spôsobom, alebo pomocou zásuvných spojov, pri ktorých sa frézujú okrajové korunky mostíka, prípadne sólo korunky. Zásuvný spoj zabezpečuje fixáciu snímateľnej náhrady a frézované spony stabilitu. Frézované kombinované práce sú esteticky veľmi vyhovujúce, lebo prechod medzi protézou a mostíkom je takmer neviditeľný. Protéza sedí pevne v ústach čím dáva pacientovi istotu, že sa náhrada pri rozprávaní a jedení nebude pohybovať, čo sa pri uchytení drôtenými sponami zaručiť nedá. V našej zubnej technike vyhotovujeme frézované práce systémom liatia „kov na kov“, čo zabezpečuje maximálnu presnosť výrobkov.

Ďalším spôsobom ukotvenia snímateľných náhrad je pomocou teleskopických koruniek. Táto možnosť sa využíva hlavne v prípade keď pacient už nemá dostatočné množstvo zubov na vyhotovenie fixného mostíka na ktorý sa dá ukotviť snímateľná protéza. Je to systém ukotvenia pomocou vzájomne sa do seba zasúvajúcich dvojpláštových koruniek. Vnútorná korunka sa pevne pricementuje k obrúsenému zubu a vonkajšia korunka sa pevne pripojí ku snímateľnej protéze. Stabilitu a fixáciu náhrady zabezpečujú trecie plochy a podtlak medzi oboma korunkami. Naviac ukotvenie teleskopmi umožňuje funkčne a na vysokej estetickej úrovni riešiť aj prípady, ktoré sú ostatnými metódami riešiteľné len ťažko.

Medzi kombinované práce môžeme zaradiť aj hybridné náhrady. Ide najmä o celkové snímateľné náhrady ktoré kotvíme pomocou zásuvných spojov na koreňové inlaye alebo implantáty. Pri implantátoch sa buď vyhotoví suprakonštrukcia na ktorej sú umiestnené zásuvné spoje, alebo implantát ktorý má tvar zásuvného spoja a plní aj jeho funkciu. Zástrčkový zámok Snap-system je ideálnym riešením pri jednostranne skrátenom zubnom oblúku. Všetky kovové časti zámku sú vyhotovené z titanu. Miniprotézka sa upevňuje zámkom na dva obrúsené zuby.